Plejeseng 3

Aktivering af muskler er vigtigt. De fleste ved i dag, at det er vigtigt at holde sine krop og muskler ved lige. Selvom det ikke er usædvanligt at dyrke sin krop i form af fitness og træning, er det at have store muskler ikke nødvendigt for at holde sine muskler ved lige.

Kommer man ud for en ulykke eller er man blot blevet gammel, mister man noget af sin mobilitetsevne, og det bliver her nemt at glemme, at musklerne stadig skal aktiveres. At være sengeliggende kan være frustrerende. Det man før kunne er taget fra en, og pludselig er man afhængig af andre. Lige netop afhængigheden af andre kan nogle gange føre til en passivitet, fordi man jo lige så godt kan få andre til at hjælpe sig, som man kan gøre noget selv. De har jo alligevel nemmere ved det. Eller også tager mennesker omkring en selv den frihed at gøre alt og forventer, at man ikke længere kan noget selv. Det er afgørende både for ældre og for patienter, som er midlertidig sengeliggende, at de gør alt det, de kan selv, for at holde sine muskler ved lige.

 

Plejeseng – hjælp til selvhjælp

Når nogle er sengeliggende, springer vi ofte en masse spørgsmål og forventninger over og hjælper med alt uden blik for, at vedkommende kan hjælpe til selv. En måde at komme det delvist til livs på er ved brug af en plejeseng. Elevationsfunktionen i en plejeseng kan hjælpe den sengeliggende med at være til stede, i det der sker. Når vi sidder op, er vi som mennesker mere opmærksom og klar til at blive aktiveret. Her vil også lettere opstå naturlige situationer, hvor man vil række ud og tage fat i noget, fremfor hvis man lå ned.

En plejeseng med en sengehest gør det også muligt for den sengeliggende at hjælpe med, når vedkommende skal vendes eller flyttes. De færreste mennesker bryder sig om at være uselvstændige og afhængige. At være gået fra at kunne alting selv til pludselig at skulle have hjælp, føler mange som et indgreb i værdigheden. Med en plejeseng, kan man begrænse afhængigheden til at føles, som at man får hjælp til selvhjælp.

 

En plejeseng er ikke en hvilepude

Selvom en plejeseng er et hjælpemiddel til mennesker, som har mistet nogle evner, eller som er i smerter, skal det ikke ses som et hjælpemiddel, hvor andre skal gøre alt for en. Der er naturligvis tilfælde og mennesker med så store smerter eller udfordringer, som umuliggør nogen form for aktivering. Men for dem som, selvom de er sengeliggende, stadig har energi og mobilitet, er en plejeseng ikke en hvilepude, men en måde at beholde en anstændighed og en mulighed for at bruge de evner man fortsat har. Så kan de muskler, der kan bruges, fortsat aktiveres, så hele kroppen ikke bare langsomt svinder ind.