Kan jeg selv bestemme over min arv?

Måske har du spekuleret en smule over, hvem der egentlig skal arve fra dig, når du engang ikke er her længere. Men vidste du godt, at der er en tvangsarv, som er ufravigelig, og som betyder at 25% af den arv, som du efterlader dig, skal gå til din ægtefælle og dine børn. De er nemlig såkaldte livsarvinger, og derfor er de berettiget en del af arven som følge af arveloven.

Desuden er det arveloven, som definerer, hvordan din arv skal fordeles, hvis ikke du har oprettet et testamente.

Hvad er en tvangsarv?

Selvom du opretter et testamente, hvor livsarvingerne ikke er skrevet ind, enten pga. der har været konflikter i familien eller af andre årsager, så kan du ikke undlade at skulle efterlade en del af din efterladte formue til livsarvingen.

25% af den arv, som en eventuel livsarving skulle have ifølge arveloven, skal efterlades som tvangsarv til livsarvinger, og i sådan et tilfælde er der tale om ”et sort får testamente”.

Du vil altså fraskrive så meget arv som muligt til en given livsarving, hvorfor at vedkommende ifølge arveloven var berettiget 100.000 kroner, vil vedkommende ved tvangsarv kun modtage 25.000 kroner.

Hvem tæller med som livsarvinger?

Ifølge arveloven, så gælder det, at tvangsarven fordeles til henholdsvis ægtefællen og så børnene. Hvis børnene er døde, så vil det være børnebørnene, som er tvangsarvingerne og derefter oldebørnene.

Det er dermed den nærmeste familie, som har krav på ar arve fra dig, når du en dag går bort.

Hvad så meget særbørn?

Er du i et ægteskab, hvor din ægtefælle f.eks. har børn med fra et tidligere ægteskab, så betragtes disse som særbørn. Disse kan også tilskrives en tvangsarv, så de arver så lidt som muligt fra dig, da de nok allerede arver fra din ægtefælle. Dermed kan så stor en del af din egen formue blive fordelt ud til dine egne børn eller jeres fælles børn fra ægteskabet.

Opret testamente og bestem (det meste) selv

Når du opretter et testamente, så har du selv indflydelse på, hvordan i hvert fald 75% af arven efter dig skal fordeles. Derfor vil vi til hver en tid anbefale dig at få oprettet et testamente, så du har så meget at skulle have sagt som muligt.

25% af den samlede arv skal dog altid fordeles til livsarvinger, så du vil aldrig have fuldstændig råderet over, hvordan arven skal fordeles. Men med et testamente er det dig der bestemmer fordelingen fremfor arveloven.