Hvad er hjerteflimmer og er det farligt?

Atrieflimren, populært kaldet hjerteflimmer er den mest almindelige hjerterytmeforstyrrelse. Den rammer ¼ del af os i løbet af livet. Cirka 3% – fra vugge til grav – har atrieflimren, svarende til cirka 150.000 danskere. Atrieflimren kan optræde episodisk – paroxystisk atrieflimren. Eller den kan være konstant til stede – permanent atrieflimren.

 

Når du har atrieflimren/hjerteflimmer, er den styringen af hjertets puls sat delvist ud af drift. I stedet for en regelmæssige impulser fra sinusknuden, vil der være et kaotisk virvar af impulser i hjertets forkamre. Nogle af disse kaotiske impulser vil ledes fra forkamrene og ned til hjertekamrene. Dette medfører at pulsen bliver helt uregelmæssig. Den bliver også tit en del hurtigere, end normalt. Nogle gange betydeligt hurtigere. AV-knuden i hjertet tillader heldigvis kun et begrænset antal impulser bliver ledt fra forkamrene til hjertekamrene. Ellers vil vi sikkert dø første gang, vi fik hjerteflimren/atrieflimren.

 

Nå du har hjerteflimmer eller atrieflimren, vil hjertets pumpefunktion ikke fungere effektivt. Dvs., der kommer mindre ilt og energi ud til kroppen, end hvad der er normalt. Det vil du kunne mærke som en tendens til at blive forpustet selv ved lav aktivitet. Du bliver sikker også hurtigere  træt. Endelig er der nogle der direkte kan mærke også urolige hjerterytme og det er ikke usædvanligt og helt forståeligt at folk bliver angste når dette sker Der er også patienter der skal af med vandet, mens de har hjerteflimmer.

 

Behandlingsniveau og behandlingsmåde

Der er, i hovedsagen, 3 faktorer, der skal tages hensyn til, når man skal beslutte sig for behandlingen:

 

  1. Atrieflimren kan medføre en øget risiko for, at der danner sig forstadier til blodpropper i det venstre forkammer. Disse blodpropper kan føres med blodstrømmen til hjernen og sætte sig som blodpropper hér. For at undgå dette til kan lægen vælge at starte en behandling blodfortyndende medicin (AK behandling)
  2. Er pulsen i gennemsnit indenfor det acceptable, eller er pulsen generelt for hurtig?

Hvis du har en for hurtig puls kan det på sigt medføre nedsat pumpefunktion af hjertet – Hjertesvigt.

  1. Hvor meget er du i dagligdagen generet af din atrieflimren?

Omfanget af dine symptomer vil være med til at bestemme, hvor meget man skal sætte i behandlingen. Behandling for hjerteflimmer har som mål at mindske risiko for blodpropper og samtidig at give dig bedst mulige livskvalitet.

 

I behandlingen af hjerteflimmer/atrieflimren kan man principielt vælge 2 strategier:

  1. At acceptere tilstedeværelse af sygdommern, men se til at impulsoverledningen fra forkamre til hjertekamre ikke bliver for hurtig.
  2. At forsøge at fjerne sygdommen, enten med medicin eller med en ablation, som er en operation i hjertet der i mange tilfælde for lidelsen til at forsvinde. Dog kan den vende tilbage efter en årrække.
    Se mere om ovenstående på www.rytmedoktor.dk