Kizami geri  : Spark med forreste ben (samme side som den forreste arm).  Kizami zuki  : Stød med forreste arm (samme side som det ben der er forrest).  Kochen  :  Tilbage ,Kokutzu dachi  : Benstilling med 70% af vægten på bageste fod og 30% på forreste ,Kosa dachi  : Stilling hvor benene er krydsede og knæene er bøjede  ,Kumite  :  Kamp ,Kyo dachi :  Lille kokutzu dachi ,Kyu  :  Gradsbenævnelse hos ikke-sortbælter (elev-grader). Kyu : Tallet 9 ,Maai :  Rækkevidde ,Mae  :  Front ,Mae geri  :  Frontspark ,Mae geri ren geri  :  2 mae geri efter hinanden, med et lille skridt imellem. Det første ,spark er chudan, det andet jodan.Makiwara  :  Boksepude ,Mawashi  :  Cirkelbevægelse , Mawashi geri  :  Cirkelspark ,Mawashi zuki  :  Cirkelstød ,Mawate  :  Vend ,Migi  :  Højre ,Moksu  :Direkte oversat: Væk fra verden. Betyder luk øjnene, og gå i meditationstilstand ,Moroto uke  : 2-håndsparade for chudan ,Moto dachi : Lille zenkutzu dachi, Nekoashi dachi  : Benstilling med 90% af vægten på bageste ben og 10% på forreste ,Ni  :  Tallet 2 ,Nukite  :  Spydhånd ,Oi zuki  : Stød under skridt fremad, med samme arm som det ben der ender orrest. Rei  :  Buk ,Roku  :  Tallet 6 ,San  :  Tallet 3 ,San  :  Ærede ,Sanbon kumite  :  3-skridts kampøvelse ,Seiza  :  At sætte sig,Sempai  :  Betegnelse for højeregradueret eller mere erfaren karate-ka, typisk en instruktør ,eller hjælpeinstruktør,Sensei  :  Træner ,Sensei ni rei  : At bukke for sensei. Shi  :  Tallet 4 ,Shiai kumite  : Frikamp ,Shi-chi  :  Tallet 7 ,Shizentai  :  ,Shomen  :  Fremefter ,Shuto  :  Åben hånd,Shuto uchi  : Åbenhåndsslag ,Shuto uke  :  Åbenhåndsparade ,Sokuto  :  Fodkanten ,Soto uke  :  Udvendig ,parade ,Sukui uke: Naturlig, afslappet stilling. ,Tai sabaki  :  At undgå et angreb ved at flytte sig. ,Te  :Hånd ,Teisho  :  Den nederste del af håndfladen.,Teisho uchi  :  Slag med nederste del af håndfladen,Tettsui  : Hammerhånd ,Tobi geri  : Flyvespark ,Tokui kata  :  Favoritkata ,Uchi  :  Slag ,Uchi uke  :  Slagparade ,Ude  :  Arm ,Ude uke  : Underarmsparade ,Uke  :  Parade ,Uraken  : Bagsiden af en knyttet hånd, specifikt ,versiden af de to første knoer ,Uraken uchi  : Slag med uraken.  ,Ushiro  :  Bagved eller bagud. ,Ushiro geri  : Baglæns spark. Waza  :  Teknik ,Yame  :  Stop ,Yoi  :  Parat ,Yoko  :  Siden ,Yoko keage geri  : ,Snapspark ,Yoko kekomi geri  :  Stopspark ,Yon  :  Tallet 4 ,Yose ashi dachi  :  Benstilling, mellemstillingen Ved bevægelse i kiba dachi.Zanshin : At være parat. ,Zazen  :  Meditation ,Zenkutzu dachi  : Benstilling med 60% ,af vægten på forreste fod og 40% på bageste ,Zenzchen  :  Fremad, forlæns Zuki  :  Stød

Ahcene Bendjazia´s Copenhagen Karatedo


Stilart

Shihan

Billeder

Kata

Japansk

Dojo/medlemskab:

Virum

Lyngby

City

Nørrebro

Føllenslev

Østerbro

Jiu Jitsu

 

 

Inden for karate, såvel som for basketball, fodbold og dans, eksisterer
der en række regler for god opførsel, takt og tone.

Reglerne i Dojoen er beskrevet nedenfor - efter en række af de mest almindeliger japanske ord
indenfor karate.

Japanske ord:

Age : Opadgående
Age uke : Opadgående parade
Ashi : Ben
Ashi barai : Benfejning
Barai : Fejning
Bunkai : Forståelse
Chudan : Mave
Dachi : Stilling
Dan : Dan
Do : Vej
Dojo : Træningssted
Dojo kun : Karate-regler
Embusen : Mønster
Empi : Albuen
Empi uchi : albue-slag
Fudo dachi : Benstilling med 55% vægt på forreste og 45% vægt på bageste ben.
Fumikomi : Nedadgående spark, der ekspempelvis bruges over knæet i heian sandan.
Funakoshi, Gishin : Funakoshi, Gishin
Gedan : Skridtet
Gedan barai : Nedadgående, fejende parade for skridtet
Gedan uke : Parade mod et gedan angreb
Geri : Spark
Gi : Træningsdragt
Go : Tallet 5
Gohon kumite : 5-skridts kamp
Gyaku zuki : Stød med modsat arm af det ben, der er forrest
Ha-chi : Tallet 8
Hajime : Begyndt
Hamni : Hoften holdt tilbage
Hara : Hoftesektionen
Heian : Fredfyldt sind
Heisoku dachi : Sammenfoldning af ben efter spark (at trække underbenet tilbage).
Hidari : Venstre
Hiki : Tilbage
Hiki ashi : Sammenfoldning af ben efter spark (at trække underbenet tilbage).
Hiki te : At trække eller føre hånden tilbage efter et angreb
Hiza : Knæ
Hiza geri : Spark med knæet
Honbo dojo : Hoved-dojo
I-chi : Tallet 1
Jiyu ippon kumite : 1-skridts kamp
Jiyu kumite : Frikamp
Jodan : Hovedet
Ju : Tallet 10
Juji uke : Dobbeltparade med krydsede håndled
Kage zuki : Krogstød
Kaimoko : Vågn op
Kakato : Hælen
Kamae- te : Gå i kampstilling
Kamea : Kampstilling
Kanazawa, Hirokazu : Kanazawa, Hirokazu
Kara : Kan enten betyde "tom" eller "kinesisk".
Karate : Tom hånd eller kinesisk hånd.
Karate-do : Den tomme hånds vej, eller den kinesiske hånds vej.
Karate-ka : Udøver
Kata : Figurøvelser
Keage : Snap
Kekomi : Stop
Kiai : Kampråb
Kiba dachi : Bestilling med 50% af vægten på hvert ben
Kihon : Grundteknikker
Kihon ippon kumite : Grundlæggende 1-skridts kampøvelser
Kime : At spænde musklerne under udførelsen af en teknik, på præcis
det rigtige tidspunkt
Kizami : Samme
Kizami geri : Spark med forreste ben (samme side som den forreste arm).
Kizami zuki : Stød med forreste arm (samme side som det ben der er forrest).
Kochen : Tilbage
Kokutzu dachi : Benstilling med 70% af vægten på bageste fod og 30% på forreste
Kosa dachi : Stilling hvor benene er krydsede og knæene er bøjede
Kumite : Kamp
Kyo dachi : Lille kokutzu dachi
Kyu : Gradsbenævnelse hos ikke-sortbælter (elev-grader).
Kyu : Tallet 9
Maai : Rækkevidde
Mae : Front
Mae geri : Frontspark
Mae geri ren geri : 2 mae geri efter hinanden, med et lille skridt imellem. Det første spark er chudan, det andet jodan.
Makiwara : Boksepude
Mawashi : Cirkelbevægelse
Mawashi geri : Cirkelspark
Mawashi zuki : Cirkelstød
Mawate : Vend
Migi : Højre
Moksu : Direkte oversat: Væk fra verden. Betyder luk øjnene, og gå i meditationstilstand
Moroto uke : 2-håndsparade for chudan
Moto dachi : Lille zenkutzu dachi
Nekoashi dachi : Benstilling med 90% af vægten på bageste ben og 10% på forreste
Ni : Tallet 2
Nukite : Spydhånd
Oi zuki : Stød under skridt fremad, med samme arm som det ben der ender forrest.
Rei : Buk
Roku : Tallet 6
San : Tallet 3
San : Ærede
Sanbon kumite : 3-skridts kampøvelse
Seiza : At sætte sig
Sempai : Betegnelse for højeregradueret eller mere erfaren karate-ka, typisk en instruktør eller hjælpeinstruktør
Sensei : Træner
Sensei ni rei : At bukke for sensei.
Shi : Tallet 4
Shiai kumite : Frikamp
Shi-chi : Tallet 7
Shizentai :
Shomen : Fremefter
Shuto : Åben hånd
Shuto uchi : Åbenhåndsslag
Shuto uke : Åbenhåndsparade
Sokuto : Fodkanten
Soto uke : Udvendig parade
Sukui uke : Naturlig, afslappet stilling.
Tai sabaki : At undgå et angreb ved at flytte sig.
Te : Hånd
Teisho : Den nederste del af håndfladen.
Teisho uchi : Slag med nederste del af håndfladen
Tettsui : Hammerhånd
Tobi geri : Flyvespark
Tokui kata : Favoritkata
Uchi : Slag
Uchi uke : Slagparade
Ude : Arm
Ude uke : Underarmsparade
Uke : Parade
Uraken : Bagsiden af en knyttet hånd, specifikt oversiden af de to første knoer
Uraken uchi : Slag med uraken.
Ushiro : Bagved eller bagud.
Ushiro geri : Baglæns spark.
Waza : Teknik
Yame : Stop
Yoi : Parat
Yoko : Siden
Yoko keage geri : Snapspark
Yoko kekomi geri : Stopspark
Yon : Tallet 4
Yose ashi dachi : Benstilling, mellemstillingen ved bevægelse i kiba dachi.
Zanshin : At være parat.
Zazen : Meditation
Zenkutzu dachi : Benstilling med 60% af vægten på forreste fod og 40% på bageste
Zenzchen : Fremad, forlæns
Zuki : Stød

Inden for karate, såvel som for basketball, fodbold og dans, eksisterer der en række regler for god opførsel, takt og tone.

Disse regler kendes inden for karate under navnet dojo-kun, der direkte oversat betyder "træningsstedets regler". Traditionelt snakkes der om to "sæt" af disse regler, hvoraf det første sæt er det mest anvendte og udbredte. Det drejer sig om

 • Dojo-kun (5 regler)
 • Niju-kun  (20 regler)

Begge disse regelsæt er meget bredt formulerede, og at efterleve dem vil ikke kun påvirke en den tid man er i dojo'en. 

Når man begynder at træne karate, og stifter bekendtskab med hvordan dojo-kun praktiseres, er det nemt at komme til at tænke:

”Hvorfor ska’ vi bukke for andre og sige ’oss’ bare fordi, de har en anden farve klud om maven? Er det ikk’ udtryk for en middelalderlig omgangsform, som slet ikke passer til det 21. århundredes individuelle karriere-mentalitet?”

Ovenstående udsagn er ikke helt ved siden af. Grunden til at vi indenfor karate har en temmelig formel omgangsform er, at karate bygger på over tusinde år gamle traditioner fra Japan. Derfor kan det virke akavet for os europæere, da det ikke kun er gamle traditioner, men traditioner fra en helt anden del af verden, hvor normer om respekt og omgangsform var/er helt anderledes. Men formelle traditioner er ikke nødvendigvis af det onde. De formelle omgangsformer indenfor karate er udtryk for grundlæggende værdier som respekt og høflighed. Dette er skrift er tilegnet dig, der lige er startet på at træne karate, for at forklare baggrunden for den omgangsform vi har i klubben. I Ahcene Bendjazia´s Genseiryu Karatedo lægger vi vægt på at bevare denne omgangsform, og vi forventer derfor, at vores medlemmer sætter sig ind i ’Dojo-kun’ og efterlever, hvad reglerne foreskriver.

’Dojo-kun’ er det normsæt af regler, der definerer omgangsform, takt og tone indenfor karate. Disse regler er gældende over hele verden, hvor der trænes Genseiryu Karate. Reglerne er gældende for alle uanset alder, køn og grad.

De centrale begreber i dojo-kun er respekt og høflighed. Grundstenen er en respekt og værdsættelse for lærer(sensei)-elev forholdet. I det gamle Japan blev det betragtet som en nådegave, hvis en dannet og lært person i et givent håndværk eller kunstart var villig til at lære fra sig. Inden for karate er denne respekt for lærer-rollen stadig bevaret.

At bukke for sin sensei er derfor ikke udtryk for lederdyrkelse, men er udtryk for respekt og taknemmelighed overfor sin lærer og dennes kunnen.

Et andet aspekt af dojo-kun er gensidighed. Det er vigtigt, at respekten og høfligheden blandt karate-kaer (udøvere af karate) er gensidig På trods af gradsinddelingen indenfor karate, så er grundholdningen, at alle er lige meget værd og skal respekteres. Gradsinddelingen er ikke et hierarki, hvor ”man bukker opad og sparker nedad.”

Når du følger disse regler for dojo-kun vil du altid gøre et godt indtryk, lige meget hvilken dojo du træner i. Husk på at du repræsenterer ikke kun dig selv, men også Allerød Karate-Dojo. Det er derfor ikke kun et spørgsmål om at være dig selv bekendt, men at alle andre også skal kunne være dig bekendt.

I praksis omsætter vi i Ahcene Bendjazia´s Genseiryu Karatedo reglerne fra dojo-kun til følgende adfærdsnormer.

Tiltale

Indenfor karate har vi nogen specielle tiltaleformer, som stammer fra Japansk.

 • Chefinstruktører tiltales ’Sensei’, som betyder ’lærer’.

 • Hjælpeinstruktører, assistenter  og sortbælter tiltales ’Sempai’, som betyder mere erfaren karate-ka

 • Lavere- og lige-graduerede tiltales ’San’, som betyder ’ærede’. Dette er en almindelig og høflig tiltale form i Japan ligesom vi bruger ’De’.

Formel hilsen

Den formelle hilsen indenfor karate udføres på følgende måde: Du samler fødderne i mosubi-dachi med hænderne ned langs siden. Derefter udfører du et buk i hoften på 45°. Hold blikket fremad, så du bevarer evt. øjenkontakt (Det svarer til ikke at kigge væk, når du giver hånd. En mere spændende forklaring er, at der blandt samuraierne i det gamle Japan fandtes æreløse slyngler, der ville benytte chancen til at angribe…). Samtidig siger du ’oss’, der både fungerer som korrekt hilsen og en tilkendegivelse af: ”Ja, jeg har forstået”.

Denne hilsen udføres:

 • Når man møder sin sensei første gang den dag.

 • Når man ankommer og hilser på sine træningskammerater (og når man tager afsked.).

 • Når man træder ind i eller forlader en dojo.  

 • Som respons når andre hilser på en.

At modtage og give

Når du modtager noget fra andre, så modtager du det med begge hænder. (Dette er et udtryk for høflighed, idet man ved at bruge begge hænder viser at man vender sin fulde opmærksomhed mod den anden part. Historien går, at det oprindeligt var for at sikre, at vedkommende ikke gik til angreb med den anden hånd)

Bukke-ritual (meditation)

Dette ritual udføres i starten af træningslektionen og ved afslutningen. Formålet er hhv. at hilse og tage afsked med hinanden på korrekt måde. Samtidig er den korte meditation en mulighed for, at du kan lægge hverdagens stress og bekymringer bag dig, så du kan koncentrere dig 100% om karate.

Der bukkes en gang for sensei, for at sige tak for træningen. Slutteligt vender alle sig mod højestgraduerede elev og bukker. Dette vil typisk være en instruktør eller hjælpe-instruktør, men faktisk er det ikke specifikt denne person der bukkes for. Dette sidste buk skal opfattes som at alle elever bukker for hinanden, og takker hinanden for træningen (at alle ikke i praksis kan rende rundt og bukke for alle er relativt indlysende)

Ritualet udføres på følgende måde:

 • Sensei/sempai udbryder ”Yoi!” (”Parat!”), og man finder sin plads på linie inddelt efter grad (højeregraduerede står til højre; hold afstand ca. en albue. Alle står i mosubidachi med front mod sensei og flaget.

 • Sensei/sempai siger ”Seiza!” (”Sæt dig!”), og derefter knæler alle i seiza (sat dig på knæene og kryds fødderne bagved. Hold ryggen rank og lad dine hænder hvile afslappet på lårerne). Reglen er, at alle sætter sig samtidigt, men ikke før sensei og den højeregraduerede person til højre for en selv. Derefter bliver der sagt ”Moksu!” (”Luk øjnene!” ’væk fra verden’). Alle lukker øjnene og fokuserer deres koncentration på den kommende karatelektion. Eller ved afslutningsritualet på, hvad man lige har lært.

 • Når der bliver sagt ”Karimoko!” (”Åbn øjnene!” ’tilbage til verden’) åbner man øjnene. Der bliver sagt ”Shomen ni rei!” (”Buk fremad!” ’r’ udtales ’l’ på japansk) og vi bukker fremad.

 • Sensei/sempai vender sig om, og når der bliver sagt ”Sensei/sempai ni rei!” (”Buk for Sensei/sempai”) bukker vi for Sensei. Evt. hvis det er sempai der er opråber, vender sempai sig også om, og når der bliver sagt ”Otogar ni rei!” (”Buk for hinanden!”) og vi bukker for sempai, der her symboliserer alle de andre i dojoen.

 • Ritualet afsluttes ved at der bliver sagt ”Kiritch!” (”Rejs dig!”). Alle rejser sig til mosubidachi. Der bliver sagt ”Rei!” (”Buk!”) og alle bukker stående en sidste gang. Lektionen kan nu begynde.

Regler for adfærd i dojo’en

 •  Dojo’en må ikke betrædes med fodtøj på.

 • Dojo’en skal altid være ren og ryddelig. Tasker m.m. anbringes samlet i et hjørne, hvor de ikke generer træningen.

 • Øl, vin, tobak og slik er ikke tilladt i dojo’en. (Kun ved særlige lejligheder kan der dispenseres fra dette).

 • Alle der skal deltage i træningen, skal være tilstede i omklædt tilstand inden træningen begynder.

 • Hvis man kommer for sent, lister man stille ind, når de andre er færdige med bukkeritualet. Derefter udfører man selv dette ritual i hjørnet af dojo’en og afventer stående, at sensei inviterer en til at deltage i træningen.

Normer for adfærd under træningen

 • Alle viser hinanden gensidig respekt og høflighed.

 • Ingen træner andet end det, de har fået besked på eller tilladelse til.

 • Vær altid kontrolleret og behersket under træningen.

 • Kun Ansa (skrædderstilling) og Seiza er tilladt i dojo’en.

 • Afbryd aldrig din sensei. Ønsker du at spørge om noget, så kan du markere dette ved en rejst hånd. Afvent derefter senseis tilladelse til at spørge.

 • Træningen kan ikke diskuteres med sensei under træningen med mindre der lægges op til det.

 • Når sensei forklarer og instruerer, står alle andre i mosubi-dachi vendt mod sensei og lytter koncentreret efter, hvad der bliver sagt.

 • Når der under træningen skal findes en træningspartner, skal de laveste graduerede sørge for, at ingen højere gradueret træner alene.

 • Forlad aldrig dojoen uden senseis tilladelse. Hvis nogen kommer til skade under træningen, skal det straks meldes til sensei.

 • Skal du rette/spænde gi eller obi, så træder du tilbage og vender ryggen mod de andre.

 • Efter træningslektionen er det de lavest gradueredes ansvar, at sørge for at træningsredskaber m.m. kommer på plads.

Øvrige adfærdsregler

 • Din personlige hygiejne skal være i orden.

 • Negle på hænder og fødder skal være kortklippede.

 • Din gi og evt. andet træningsudstyr skal være rent og velholdt.

 • Gi og obi skal bæres fuldt ud. Enten er man klædt på til karate, eller også er man i civil.

 • Man klæder om i de dertil indrettede lokaler og ikke andre steder.

 • Halskæder, øreringe, armbåndsure, ansigtspiercinger m.m. må ikke bæres under træningen (for din egen og andres sikkerheds skyld…)

 • Ophold i de tilstødende lokaler og arealer ved dojo’en er også omfattet af ovennævnte adfærdsregler. Det vil sige, at selvom man er i civil, så bukker man stadig for sensei.

Vi håber, at det ovenstående har besvaret alle de spørgsmål, som du måtte brænde inde med vedrørende opførsel og adfærd i forbindelse med karate. Hvis du stadig er i tvivl om noget eller hvis noget af ovenstående er uklart, så er du velkommen til at rette henvendelse til en af klubbens instruktører eller højere-graduerede medlemmer.

Sitemap