Age  :  Opadgående, Age uke  :  Opadgående parade , Ashi  :  Ben ,Ashi barai  :  Benfejning , Barai :Fejning,Bunkai  :  Forståelse , Chudan  :  Mave , Dachi  :  Stilling ,Dan  :  Dan ,Do  :  Vej ,Dojo:Træningssted ,Dojo kun  :  Karate-regler ,Embusen  :  Mønster ,Empi  :  Albuen ,Empi uchi  :  albue-slag, Fudo dachi Benstilling med 55% vægt på forreste og 45% vægt på bageste ben.  , Fumikomi  : Nedadgående spark, der ekspempelvis bruges over knæet i heian sandan. ,Funakoshi, Gishin  :  Funakoshi, Gishin ,Gedan  :  Skridtet ,Gedan barai  :Nedadgående, fejende parade for skridtet  ,Gedan uke  : Parade mod et gedan angreb ,Geri  :  Spark ,Gi Træningsdragt ,Go  :  Tallet 5 ,Gohon kumite  :  5-skridts kamp ,Gyaku zuki  : Stød med modsat arm af det ben, der er forrest  ,Ha-chi  :  Tallet 8 ,Hajime  :  Begyndt ,Hamni  :  Hoften holdt tilbage ,Hara  :Hoftesektionen,Heian  :  Fredfyldt sind ,Heisoku dachi  : Sammenfoldning af ben efter spark (at trække underbenet tilbage).  Hidari  :  Venstre ,Hiki  :  Tilbage ,Hiki ashi  : Sammenfoldning af ben efter spark (at trække underbenet tilbage). ,Hikite  : At trække eller føre hånden tilbage efter et angreb  ,Hiza  :  Knæ ,Hiza geri  : Spark med knæet ,Honbodojo :  Hoved-dojo ,I-chi  :  Tallet 1 ,Jiyu ippon kumite  :  1-skridts kamp ,Jiyu kumite  :  Frikamp ,Jodan  :Hovedet ,Ju  :  Tallet 10 ,Juji uke  :Dobbeltparade med krydsede håndled  ,Kage zuki  :Krogstød ,Kaimoko  :Vågn op ,Kakato  Hælen ,Kamae- te  :  Gå i kampstilling ,Kamea :Kampstilling ,Kanazawa, Hirokazu  :  Kanazawa, Hirokazu ,Kara  :  Kan enten betyde "tom" eller "kinesisk". ,Karate : Tom hånd eller kinesisk hånd.  ,Karate-do  : Den tomme hånds vej, eller den kinesiske hånds vej. Karate-ka  :Udøver ,Kata  : Figurøvelser ,Keage  :  Snap .Kekomi  :  Stop ,Kiai  :  Kampråb ,Kiba dachi  :Bestilling med 50% af vægten på hvert ben ,Kihon  :Grundteknikker,Kihonippon kumite  :Grundlæggende 1-skridts kampøvelser  ,Kime  : At spænde musklerne under udførelsen af en teknik, på præcis det rigtige tidspunkt ,Kizami  :Samme ,

Ahcene Bendjazia´s Lyngby Karatedo

Lindegårdsskolen , Lyngbygårdsvej 37, 2800 Kgs. Lyngby


Hvor

Billeder

Lejr

Sidste nyt

Shihan

Instruktører

Links

Forside

 

 

Genseiryu Unions Chef Trænere

Karate instruktørerne

Sensei Alfredo 3. Dan
   Shihan Ahcene 7. Dan
Sensei Boris 4. Dan
Se: Virum

Sensei Alfredo Nicosia

Tlf.: 4098 0387

alfredo@genseiryuunion.dk

Shihan Ahcene Bendjazia

Tlf.: 35 39 94 07 / 23 90 94 07

Ahcene@genseiryuunion.dk

Sensei Boris Zeichner

Tlf.: 29 44 35 08

Boris@genseiryuunion.dk

Lindegårdsskolen , Lyngbygårdsvej 37, 2800 Kgs. Lyngby - Sitemap