Age  :  Opadgående, Age uke  :  Opadgående parade , Ashi  :  Ben ,Ashi barai  :  Benfejning , Barai :Fejning,Bunkai  :  Forståelse , Chudan  :  Mave , Dachi  :  Stilling ,Dan  :  Dan ,Do  :  Vej ,Dojo:Træningssted ,Dojo kun  :  Karate-regler ,Embusen  :  Mønster ,Empi  :  Albuen ,Empi uchi  :  albue-slag, Fudo dachi Benstilling med 55% vægt på forreste og 45% vægt på bageste ben.  , Fumikomi  : Nedadgående spark, der ekspempelvis bruges over knæet i heian sandan. ,Funakoshi, Gishin  :  Funakoshi, Gishin ,Gedan  :  Skridtet ,Gedan barai  :Nedadgående, fejende parade for skridtet  ,Gedan uke  : Parade mod et gedan angreb ,Geri  :  Spark ,Gi Træningsdragt ,Go  :  Tallet 5 ,Gohon kumite  :  5-skridts kamp ,Gyaku zuki  : Stød med modsat arm af det ben, der er forrest  ,Ha-chi  :  Tallet 8 ,Hajime  :  Begyndt ,Hamni  :  Hoften holdt tilbage ,Hara  :Hoftesektionen,Heian  :  Fredfyldt sind ,Heisoku dachi  : Sammenfoldning af ben efter spark (at trække underbenet tilbage).  Hidari  :  Venstre ,Hiki  :  Tilbage ,Hiki ashi  : Sammenfoldning af ben efter spark (at trække underbenet tilbage). ,Hikite  : At trække eller føre hånden tilbage efter et angreb  ,Hiza  :  Knæ ,Hiza geri  : Spark med knæet ,Honbodojo :  Hoved-dojo ,I-chi  :  Tallet 1 ,Jiyu ippon kumite  :  1-skridts kamp ,Jiyu kumite  :  Frikamp ,Jodan  :Hovedet ,Ju  :  Tallet 10 ,Juji uke  :Dobbeltparade med krydsede håndled  ,Kage zuki  :Krogstød ,Kaimoko  :Vågn op ,Kakato  Hælen ,Kamae- te  :  Gå i kampstilling ,Kamea :Kampstilling ,Kanazawa, Hirokazu  :  Kanazawa, Hirokazu ,Kara  :  Kan enten betyde "tom" eller "kinesisk". ,Karate : Tom hånd eller kinesisk hånd.  ,Karate-do  : Den tomme hånds vej, eller den kinesiske hånds vej. Karate-ka  :Udøver ,Kata  : Figurøvelser ,Keage  :  Snap .Kekomi  :  Stop ,Kiai  :  Kampråb ,Kiba dachi  :Bestilling med 50% af vægten på hvert ben ,Kihon  :Grundteknikker,Kihonippon kumite  :Grundlæggende 1-skridts kampøvelser  ,Kime  : At spænde musklerne under udførelsen af en teknik, på præcis det rigtige tidspunkt ,Kizami  :Samme ,

Ahcene Bendjazia´s Copenhagen Karatedo


Hvor

Billeder

Lejr

Sidste nyt

Shihan

Instruktører

Links

Forside

 

 

Genseiryu Unions Chef Trænere

genseiryu Karate Union

Sensei Alfredo
Sensei Tom
   Shihan Ahcene
Sensei Boris
Se: Virum

Sensei Tom Bjørnestad

Tlf.: 23 32 61 11

Tom@genseiryuunion.dk

Shihan Ahcene Bendjazia

Tlf.: 35 39 94 07 / 23 90 94 07

Ahcene@genseiryuunion.dk

Sensei Boris Zeichner

Tlf.: 29 44 35 08

Boris@genseiryuunion.dk

Sensei Alfredo Nicosia

Tlf.: 4098 0387

alfredo@genseiryuunion.dk

Sensei Henrik Bie

Tlf.: 2834 4050

henrik@genseiryuunion.dk

Webmaster

Don J.

Jesper@genseiryuunion.dk

 

Sensei Henrik Bie

Sensei Henrik Bie

Henrik Bie Sensei startede sin karate træning i starten af 1980erne. Han skiftede til Budokan og trænede under Ahcéne Bendjazia-Shihan. Her fandt han en blanding imellem Gensei Ryu stilen og Bie-Sensei’s daglige kreative arbejde og evner.

Bie Sensei blev gradueret Shodan, sort bælte i 1986, af Bent Jacobsen og Ahcene Bendjazia Shihan, lige før han rejste til Mellem Amerika, hvor han bosatte sig i næsten 10 år. Her etablerede Bie Sensei et karate akademi, (Gechukai Karate-Do) som snart udviklede sig med flere samarbejdspartnere i udlandet (blandt andet Japan, USA, New Zealand, Mexico, Tyskland).

En række af besøgende og Sensei's fra hele verden opdaterede og udviklede ham i løbende kontakt med den naturlige udvikling. Gechukai har spundet et verdensomspændende venskab mellem kolleger og andre Karate-Do udøvere. Standard stilen har altid været Gensei Ryu og Shotokan, i dag fortsætter det internationale venskab og samarbejde.

Bie Sensei’s elever har i dag skoler som levere dygtige sportskarate elver, et godt eksempel på Ahcene Bendjazia Shihan store arbejde, bærer frugt i flere generationer.

Efter mange år i Mellem Amerika returnerede han og opsøgte sin eneste og fundamentale mester Ahcene Bendjazia Shihan. Her fortsætter Bie Sensei sin udvikling. Bie Sensei har altid haft kreativt arbejde, musik og Karate-Do som en del af sit liv, han finder sin røde linje i meditation, basis teknikker og Bushido.

henrik@genseiryuunion.dk

Se: Nørrebro

Sølvgade Skole, 2100 Kbh. Ø - Sitemap